Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Adventní kalendář [OL]4you“ a další informace:

1. Pravidla Soutěže
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen „Pravidla Soutěže“) marketingové akce „Adventní kalendář [OL]4you“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

2. Organizátor Soutěže
Organizátorem je ESMEDIA Interactive s.r.o. se sídlem Mezitraťová 233/1, 198 00 Praha 9 – Hrdlořezy, IČO: 24251828, DIČ: CZ24251828 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197332 (dále a výše také jako „Organizátor“).

3. Pořadatel Soutěže
Pořadatelem soutěže ESMEDIA Interactive s.r.o. se sídlem Mezitraťová 233/1, 198 00 Praha 9 – Hrdlořezy, IČO: 24251828, DIČ: CZ242518 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197332 (dále a výše také jako „Pořadatel“).

4. Termín a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 1.1 2. 2020 do 24. 12. 2020, 23:59 hod (dále jen „Doba konání Soutěže“) na webových stránkách www.ol4you.cz.

5. Předmětem soutěže jsou hodnotné ceny, slevové kupony a výhodné nabídky partnerů soutěže. Tyto jsou vypsány v příloze níže.

6. Délka jednotlivých nabídek se liší a vždy je vypsána u dané nabídky partnera.

7. Nárok na výhodnou nabídku má každý, kdo si otevře v daný den dané políčko a využije nabídku. U omezeného počtu kusů, které jsou k dispozici v nabídce partnera, má nárok na balíček ten, kdo se o něj přihlásí u partnera dříve.

8. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ESMEDIA Interactive s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže a výhru neposkytnout, zejména v případě, že soutěžící porušil pravidla soutěže nebo jednal v rozporu s dobrými mravy.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek soutěže.

11. Pořadatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoli újmu, která výherci vznikne v souvislosti s použitím výhry.

12. Účast v soutěži není možno vymáhat právní cestou.

13. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu výher. Výhry nejsou ve smyslu občanského zákoníku soudně vymahatelné a soutěžící nemůže požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možno vyměnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je partnerem stanovena.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže v jejím průběhu. Aktualizace pravidel bude vždy platná na webových stránkách www.ol4you.cz.

Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020.